Zgłoszenie naprawy pompy perystaltycznej

Prosimy o przesłanie na adres email tech@amex-cp.pl następujących informacji:

- model napędu (zlokalizowany na tylnej ścianie napędu)

- numer seryjny (na spodniej stronie napędu)

- kod błędu wyświetlony na wyświetlaczu

- w przypadku braku kodu błędu prosimy o opisanie objawów

Niezwłocznie po otrzymaniu powyższych informacji sprawdzamy dostępność części zamiennych i przesyłamy informacje o koszcie oraz przewidywanym czasie naprawy.

WAŻNE: Do napędu z głowicą lub bez głowicy należy dołączyć formularz dekontaminacji.