- PROSTA OBSŁUGA – instalacja, uruchomienie czy wymiana wężyka zajmuje chwilę, łatwość regulacji wydatku pompy;

- CZYSTE DOZOWANIE – dzięki konstrukcji pompy podczas pracy układ napędowy nie ulega zabrudzeniu;

- EKONOMIA – rozsądna cena za wysoką jakość;

- BUDOWA MODUŁOWA – różnorodność dostępnych napędów pomp, głowic i węży sprawia, że możliwe jest zestawienie pompy o wymaganych parametrach. Wynika z tego szerokie spektrum zastosowań od laboratoryjnych do przemysłowych.

- ODPORNOŚĆ – łatwość doboru węża w zależności od właściwości fizyko-chemicznych przepompowywanych mediów.