Antylia ScientificTM informuje, że zawarta została ostateczna umowa na sprzedaż działu Masterflex® Bioprocessing firmie Avantor®.

Przytaczamy fragment wypowiedzi Prezesa i Dyrektora Generalnego Antylia Scientific, Bernd Brust powiedział: „W ramach Antylia Scientific, Masterflex Bioprocessing osiągnął wyjątkowe wyniki. Na kolejnym etapie rozwoju Masterflex będzie sie rozwijał dzięki możliwościom firmy Avantor.”